Toplum, farklı görüş ve düşüncelere sahip bireylerin bir araya gelerek oluşturduğu karmaşık bir bütündür. Bu karmaşık oluşumda bireyler, farklılıklarına rağmen bir bütün halinde yaşayabilmek adına kanun ve yasalarla toplumsal hayatı düzenleyen bazı kurallar çerçevesinde hareket ederler. İşte bu toplumsal hayatın oluşturulmasını sağlayan kurallar düzenlenirken bireylerin sahip oldukları kültürel geçmişlerinin yanı sıra; mevcut düzenin sosyal gereksinimleri de göz önünde bulundurulur. Tam da bu noktada toplumsal hayatın düzeni için; “Sosyalleşmeyle genel kültür arasındaki bağ nedir?” sorusu bireylerin ve oluşturulması gereken toplumsal düzenin ihtiyaçlarının belirlenmesi konusunda önemli soru işaretlerine ışık tutacak nitelikte olabilir.

Sosyalleşme; bireyin içinde yaşadığı toplumun bir üyesi olma sürecidir ve bu süreç toplum olgusu var oldukça devam edecek bir süreçtir. Sosyalleşme faaliyetinde bireylerin sahip oldukları genel kültür, bulundukları sosyal ortama yani topluma entegrasyon sürecini kolaylaştırır ya da daha da zor bir hale getirebilir. Sosyalleşme faaliyetinde kilit rol oynayan genel kültür olgusunu alt başlıklar halinde incelemek gerekirse; bireylerin doğdukları aile yapısı, kullanılan iletişim araçları ve sosyalleşme etkinlikleri ele alınabilir.

Aile Yapısı

Bireyler, en az iki kişilik bir nüfustan oluşan ve çekirdek aile adı verilen bir yapıda doğarlar. Yaklaşık altı- on sekiz yaşları arası ailelerinin onlara sunduğu ve öğrettiği bilgiler doğrultusunda bir bakış açısı geliştirirler. Ancak sonraki dönemlerde aileye bağımlılık azaldığı ve bireysel hareket etme imkânı kazanılabildiği için özgün bakış açısı geliştirilir ve bu bakış açısı genel kültür kavramını doğurur. Bireylerin doğduğu ailenin genetik özellikleri, etnik yapısı ve geleneksel bakış açıları genel kültürlerini dolayısıyla da sosyalleşme süreçlerini doğrudan etkiler.

Kullanılan İletişim Araçları

Bireyler, toplumsal yapıda var olma mücadelesi verirken farklı iletişim teknikleri ve becerileri geliştirerek farklılıklarını ortaya koyar ve sosyalleşme sürecinde toplumun diğer bireylerinden ayırt edici özellikleri sayesinde sıyrılabilir. Bu aşamada bireyin kullandığı iletişim yöntemleri büyük önem arz eder. Çünkü toplum; iletişim esasına dayanan bir yapıdır ve etkili iletişim kanallarının doğru ve zamanında kullanılması, bireylerin hem kendilerini ifadelerinde yeterli bir sonuç almalarını hem de toplumun daha uzlaşılır sonuçlarla devamlılığının sağlanmasını kolaylaştırır.

Sosyalleşme Etkinlikleri

Sosyalleşme; birey biyolojik açıdan var olduğu sürece devam edecek olan oldukça uzun ve değişkenlere bağlı bir süreçtir. Bireysel ilgi alanları, kültürel etkinlikler ve sosyal-ekonomik durum gibi bazı önemli değişkenler, bireylerin toplum içerisinde bazı kriterler açısından kendilerine daha uygun bireylerle etkileşimde olmalarını sağlarken sosyal uyum sürecini olumlu yönde etkileyebilmektedir.

 

İlgili Yazı: Sosyal Yapı, Tabakalaşma, Sosyalleşme ve Eğitim

İlgili Yazı: Sosyolojinin Önemi, Faydaları ve Türleri Nelerdir?

Toplumsal bir varlık olan insan, pek çok değişkenle sosyalleşme sürecini yaşar ve tamamlar. Bireysel özellikler, aile yapısı ve insanın yaşamı boyunca elde ettiği bilgi birikimi gibi etmenler toplamda genel kültür olgusunu oluşturur. Bireyin sahip olduğu genel kültür toplumsal varoluşu destekler ve olumlu yönde bir ivme kazandırır. Bütün bu süreçlerin sonunda sosyalleşmeyle genel kültürün arasında önemli bir bağ oluşur ve bireyin biyolojik varlığı bittiğinde bu oluşumda sona erer.

Paylaşmak Güzeldir
Gebelikte Hamilelikte Yaşanan Değişimler Nelerdir? Sosyal Medya Yönetimi İçin Hangi Eğitimler ve Ajanslar En İyidir?
Bir yorum yazın
Siz de düşüncenizi belirtebilirsiniz.