Dinlerin ve inanç sistemlerinin geniş alanı, toplumun değişen yüzü ile değişiklikler geçirdi. Şu an bildiğimiz gibi dünya, bilimsel gerçekleri araç olarak kullanmayı ispatladı. Öyleyse modern dünyaya neden din gerekiyor?

Din Neden Önemlidir?

İçsel Kötülüğü Bağlar

Din, tüm varlıkları kötü taraflarını kontrol altında tutmaya ve “melek” ayağını öne koymaya zorlar. İntikam amaçlı niyetler bu nedenle kontrol altında tutulmakta ve böylece dünya çapında suç oranı da azalmaktadır. Hepimiz birine zarar vermek üzere ya da kendi hayal kırıklıklarımızdan kurtulmak için aşırı bir arzunun olduğu bir şeyle karşılaştığımız durumda dinimizin gerektirdiklerini aklımıza getiriyoruz. Planlarımıza devam etmiyoruz çünkü bir yerlerde, vicdanımız yanlış olduğuna ‘inanıyor’ ve bizi durduruyor.

Çalışmamız İçin Bize İlham Verir

Bugüne dek bilinen tüm dinler, tembellik yapmak ve mucizelerin olmasını beklemek yerine, hayatta en çok arzuladığımız şeye ulaşmak için çabalamaya büyük önem verir. “Tanrı kendilerine yardım edenlere yardımcı olur” gerçeğinin altını çiziyor. Hayal kırıklığı yaratan sonuçlarla çevrelenen modern insan, her koşulda özgürlüğünü kaybetmemeyi öğrenmeli ve çok çalışmaya devam etmelidir.

Güven Oluşturur

İnanç sistemleri, birinin yapmış olduğu her şeye rağmen yaratıcının kendisine rahmet göstereceğini vurguluyor. Arkamızı koruyacak birine sahip olmanın bu güvenliği, hayatımızdaki engellerle yüzleşmek ve kararlar vermek için bize güven verir.

İnancın Yeniden Yapılandırılmasına Yardımcı Olur

Kutsal kitaplar, inançlı kişilere harika şeylerin örneklerini vermektedir. Bu nedenle, herhangi bir başarısızlık bir insanın inancını, Allah’ın işleri düzelteceğine inandığı takdirde tamamen imha edemez.

Zor Zamanlarda Rehber Olur

Herhangi bir dinin öğretileri kutsal kitaplarda veya metinlerde vardır. Bunlar, ikilemi yaşarken yolumuza yol gösteriyor. Bulunulan her kavşakta, kendi kimliğini bu tür kitaplarda bulabilir.
Bir mesele zaman zaman aşırı derecede karmaşık görünebilir. Ama kutsal yazılara veya inanç sistemlerinin metinlerine göz atılırsa, her yaşam durumuna çözümler getirdiği fark edilecektir. Kesinlikle kritik olan durum için en basit bir çözümü bulacaksınız. İhtiyacınız olan tek şey dikkatle bakmak ve satırlar arasını okumaktır.

Ahlaki Bir Arka Plan Sağlar

Her karar her zaman doğru ya da yanlış değildir. Bunun önemi amaca bağlıdır. Bir eylemin amacı, içgüdülere dayalı değil, ahlaki olarak belirlenmelidir. Kararların topluma ne gibi etkileri olacağı anlaşılmalıdır. Bu ahlaki zemin bir insanın dini inancıyla en iyi şekilde ortaya konmuştur. İnsanlar başarı ve büyüme için birbirlerinin sırtına basma eğilimindedirler. Din ahlaki bir arka plan sağlar.

İlginizi Çekebilecek Yazı: Farklı Dinler ve Özellikleri, Dünyadaki İlginç Dinlerin Kurucuları

İyiliği Yükseltir

Dünyadaki tüm dualar, vaazlar ve kültürel dogmalar, her öykünün sonunda iyilerin kötüleri yeneceğine insanların inanmalarını sağlamaya çalışır. Herhangi bir dine sahip olmayan bir kişi, kararlı değildir. Din, insanların daha fazlasını almak için daha fazla iyilik yapma eğilimi gerektiğini göstermektedir.

Yaşama Dair Yönergeler

Dinin uygulanmasının en basit ve en haklı etkisi, iyi ve sağlıklı alışkanlıklar uyandırmasıdır. Dünyada yaşama dair yönergeleri olan inanç sistemleri örnekleri vardır. Bununla birlikte, dini inançların çoğunda kutsal yazılar, tanımlanmış yaşam biçiminin uygulanmasının insan toplumu için güvenli, sağlıklı ve tatmin edici bir hayat sürme vaadindedir. Bu yaşam biçimi, insanın aile, meslek ve toplumsal varoluş açısından elde edebileceği ideal durumu doğru bir şekilde izlediği takdirde gerçekleşir.

İnsanları Birleştirir

Modern insan doğada sapıttı. Bizi bu Dünya’ya bağlayan şey, sunduğu şeylere karşı olan açgözlülüğümüzdür. Din, ayrı ruhların toplumsal bağlarını düzeltir. Takipçilerini ortak bir hedefe doğru yönlendirir ve aralarında bir kardeşlik hissi uyandırır. Gruba ait olma duygusunun oluşturulması, bir kişinin kendine güvenini daha da arttırır. İnsanlar artık ortak bir faktörle bağlı olduklarından, birbirleriyle birlikte büyümek ve gelişmek için kararlıdırlar. İnsanlar, kendilerini bireysel varlıklarının ötesinde dinin bir parçası olarak tanımlamaya başladıklarında aidiyet duyguları yükselir.

Sevinç Nedenleri

Bir inanç sistemine bağlı olan gelenekler, varlığımıza estetik bir yaklaşım getiriyor. Çeşitli bayramlar, kandiller, festivaller ve kutlamalar, monoton varlığımızın aksine renklilik ve canlılık katar. Bunlar, duyuları canlandırmak anlamına gelen etkinlikler ya da ritüeller gerçekleştirerek sevinç için kolektif bir zemin sağlar. Şefkat, mutluluk, hüzün paylaşımı ve kültür sanat formlarının takdir edilmesi, sosyal alışveriş ve kültürel bir inanca sahip olma deneyimini zenginleştiren şeydir.

İlginizi Çekebilecek Yazı: Dua Etmenin Gücü ve Önemi Nedir, Kısaca Olumlu Düşünme

Sosyal Refahı Teşvik Eder

Din, insanları bencil amaçlar karşısında toplumsal katkıya öncelik vermeye zorlar. Din, kişinin kapasitesi ne olursa olsun bağış ve bakım için ahlaki bir baskı uygular, birliktelik ve barışı ortaya çıkarır. Böylece toplumun her kesimi için gelişme sağlanmaktadır.

İç Ruhla Yeniden Bağlantı Kurma

Dinlerle bağlantılı ritüeller her zaman günlük iş, aile ve toplum baskısından kaçmamızı sağlıyor. Zihni rahatlatıyorlar ve kendi varlığımızın ve vicdanımızın farkındalığını artırıyorlar. Beş dakikalık dua, ibadet, gündelik koşuşturmanın ortasında bir zihin entropisini yumuşatmak için gerekli barışın adıdır. Gerçekleştirilen bu anlar, bir insanı gerçek başarıya ulaştırmak üzere kendi kendini gerçekleştirmeye yaklaştırır.

Aidiyet Duygusu Üretir

Evrenin genişliği belki bitmek bilmiyor, ama bunun bir parçası olduğumuz gerçeği kendi başına harika bir his. Din, evrensel bir aidiyet duygusu yaratarak bu muazzam genişlikte varlığımızın farkına varmamızı sağlıyor.

Sosyal İyilik Halini Arttırmak

İnanç sistemlerinin varlığının farkına varmak, modern insana insan davranış ve kültürünün çeşitliliğini anlamasına yardımcı olmuştur. Bir diğer teorilerin varlığını, onlardan rahatsız olmadan kabul etmeye başlayınca hoşgörü doğar. Diğer teoriler için bu tolerans, bireylerin küresel görünümünü yoğunlaştırır. Kültürel farklılıklara rağmen insanlar, birbirlerinden ayıran karışıklıklara rağmen ortak gerekçelerle birleşirler.

Materyalist Bakış Açısını Azaltmak

Duyuları hoşnut eden tüm nesnelerden sonra vahşileşen bir dünyada din, dinamik davranır. Hiçbir şeyin, ölüm anında açık bir vicdandan daha fazla değeri olmadığını anlamamızı sağlar. Bu nedenle, insanlar bilgiyi lüks değil, daha fazla bilgi edinmek için bir araç olarak görmelidirler.

Sosyal ve Hane Halkı İlişkilerini Geliştirir

Dini yönergeler modern insana, tanımlanmış rehberlik yoluyla istediği kesin durumu elde etmesine yardımcı olur. Bu alanların tümünde kendini idrak etmeyi izleyerek profesyonel, kişisel ve sosyal performans arasında tam bir denge kurma yolunu gösterir. Din, toplumdaki erkeklerin, kadınların ve çocukların rolünü korumak ve toplumsal kötülüğü engellemek için herkes tarafından sergilenecek ideal davranışları belirtir. Bir karı koca, öğretmen ve öğrenci, bir patron ve çalışanlar arasındaki ilişkilerin ideal doğasını önermektedir.

İlginizi Çekebilecek Yazı: Manevi ve Duygusal Anlamda Nasıl Güçlü Olunur? Ruhsal Olarak Rahatlamanın Yolları

Değer Bilgisi

Bilgi her zaman önemlidir. Din kör inançla ilgili değildir, bilinmeyenleri keşfetmeye devam etmek için devam eden bir süreçle ilgilidir. Gerçek anlamdaki din, bilgiye erişmek için bize doğru türden bir tutum sağlayan ve onu gelecek kuşaklara yazı, söz ve diğer sanat biçimleri olarak aktarmak için koruyan bir öğretmendir. İbadet yerindeki toplantılar, olumlu düşünceleri tartışmak ve her yeni nesili, bilginin ilerletilmesini teşvik etmek için soyut bir sosyal etkileşim biçimidir.

Siyasi ve İdari Etkiler

Dünyanın birçok yerinde demokratik bir cumhuriyet olarak gelişme iddia edilmiş olsa dahi, daha derin bir çalışma, dinin devletin hakimiyetini ne derece etkileyebileceğini ortaya koyacaktır. Bir devletin vatandaşlarının izlediği temel inanç sistemi göz önüne alındığında, kitlelerin aynı inanç sistemine ait bir devletin temsilciliğini tercih edeceği açıktır. Bu, kendi kültürel inancına maksimum fayda sağlayan doğal bir eğilimdir.

İdeal bir dinin, evren ve bileşenleri lehine çalışan herhangi bir makul inanç kümesi olması beklenir. Dünyada mevcut kültürler zengin ve kapsamlıdır ve varlığının amacını yerine getirmektedir. İnsanlar tarafından dinler, vicdanları kör eden, bilgi ve gelişim akışını engelleyen, acı çektiren, yeniliği bastıran ve olumsuzluğa neden olan bir araç olarak kötüye kullandıklarında bela işaretleri ortaya çıkar. Bütün bunlar arasında anlaşılması gereken şey, din, sevgiyi bütün biçim ve çeşitlemelere yaymak için gereklidir. Doğaya ve bileşenlerine zarar vermeye niyetli olmayan doğal insan eğilimlerine karşı nefret üreten herhangi bir inanç, yanlış yönlendirilmiş olarak kabul edilecek ve insanlar bundan uzaklaşmaya devam edecektir.

Paylaşmak Güzeldir
Sanayii Faaliyetlerin Çevreye Etkileri Nelerdir? Gebelikte Hamilelikte Yaşanan Değişimler Nelerdir?
Bir yorum yazın
Siz de düşüncenizi belirtebilirsiniz.